آموزه‌ها و هشدارهای سایبری


​​

​هفته هفدهم​
​26 تیر 1400
​​هفته اشاعه نکته‌های امنیتی برای افزایش عمر هارددیسک
هفته هجدهم​
​2 مرداد 1400
هفته اشاعه نکته‌های امنیتی در خصوص فلش درایو
هفته پانزدهم​
​12 تیر 1400
​هفته آشنایی با باج‌افزارها

هفته شانزدهم​
19 تیر 1400
هفته آشنایی با مخاطرات شبکه اینستاگرام
هفته سیزدهم
29 خرداد 1400
هفته بهره‌گیری از آنتی‌ویروس
​هفته چهاردهم

​5 تیر 1400
هفته اشاعه امنیت در کامپیوتر منزل
هفته یا​زدهم​​
15 خرداد 1400
هفته پیشگیری از مخاطرات شبکه‌های اجتماعی

هفته دوازدهم
22 خرداد 1400

هفته پیشگیری از مخاطرات ایمیل
هفته نهم
1 خرداد 1400
هفته پیشگیری از نصب بدافزارهای مخرب
هفته دهم​
8 خرداد 1400
هفته پیشگیری از سوءاستفاده از تلفن همراه
هفته هفتم
18 اردیبهشت 1400
هفته پیشگیری از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی
هفته هشتم
25 اردیبهشت 1400
هفته اشاعه نکته‌های امنیت تجهیزات رایانه‌ای
هفته پنجم​
4 اردیبهشت 1400
هفته پیشگیری از سرقت سایبری اطلاعات
هفته ششم
11 اردیبهشت 1400
هفته حفظ امنیت استفاده از کارتخوان‌های فروشگاهی
هفته سوم
21 فروردین 1400
هفته پیشگیری از سوءاستفاده از کارت بانکی
هفته چهارم
28 فروردین 1400
هفته پیشگیری از دام جاعلان چک
هفته اول7 فروردین​ 1400

هفته بهینه‌سازی رمزهای عبور

هفته دوم​14 فروردین 1400
هفته پیشگیری از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران