پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 
اطلاعات تماس با مدیران و ادارات کل
برج سپهر: خیابان سمیه بین خیابانهای شهید مفتح و بهار
ساختمان جمهوری: خیابان جمهوری اسلامی مقابل ساختمان آلومینیوم طبقات فوقانی  شعبه جمهوری اسلامی بانك صادرات
ساختمان طالقانی: تقاطع خیابان طالقانی و ولیعصر(عج) جنب بیمارستان تخصصی کودکان ساختمان معاونت توسعه نیروی انسانی بانک صادرات ایران
  
  
  
  
  
مديرعاملحجت اله صیدی88307822برج سپهرطبقه2288306095
رئیس هیأت مدیرهپرویز مقدسی88307818برج سپهرطبقه2388834820
نائب رئیس هیأت مدیرهغلام سوری88826696برج سپهرطبقه2388306095
عضو  هیأت مدیرهرضا صدیق88836018برج سپهر طبقه2388836759
عضو هیأت مدیرهارسلان فتحی پور88826696برج سپهرطبقه2388306095
معاونت حقوقی و وصول مطالباتمصطفی رحیمی شهواری88836278برج سپهر طبقه 24
معاونت اعتباراتامیر یوسفیان88833802برج سپهرطبقه2488308950
معاونت بين المللمهدی گودرزی88834792برج سپهرطبقه2188839546
معاونت مالیشاهین صالح محمدزاده84764080برج سپهرطبقه2488836580
معاونت برنامه ريزی و سرمايه های انسانيسید بیوک موسوی84764210برج سپهرطبقه2484764210
معاونت شعب و بازاریابیعلی حاجی پور 88835470برج سپهرطبقه2488832801
بازرس ویژه مدیرعاملمحمدحسین دانشور88304857برج سپهر طبقه 24          88836280
مديرعامل کانون بازنشستگانیوسف ایزدی88383824  تقاطع طالقانی و ولیعصر(عج) مجتمع نور    88383823
مشاور مدیرعامل و مدير امور حراست و حفاظتحسن ملکی84762003برج سپهرطبقه2588833603
مدیر امور بازرسي و نظارتاحمد بهشتی لنگرودی88832504برج سپهرطبقه1188839537
مدیر امور پیگیری و وصول مطالباتمحمد درودگر88833152برچ سپهر طبقه 1088833154
مدیر امور خدمات و پشتیبانیساعد امین جعفری88832810برج سپهرطبقه2488832411
مدیر امور فناوري اطلاعاتسید جعفر صدری66729589ساختمان جمهوري66729302
مدیر امور سرمایه های انسانیحسین مردانی66951104ساختمان طالقانی66955590
مدیر امور شعب مناطق تهران، استان البرز و شعبه مستقل مرکزی 3046سید کاظم مرتضوی اسکوئی84764214برج سپهر ط 1888836420
مدیر شعب شمال کشورمحمد حسین زارعی84764088برج سپهر طبقه 1888831910
مدیر شعب جنوب کشورعلیرضا افکار88836916برج سپهر طبقه 1888831910
مدیر امور حقوقیعبدالرضا فتاحی88316764برج سپهر طبقه 24 88316764
رئیس اداره کل روابط عموميامیر لعلی84764117برج سپهرطبقه7   88839534
رئیس اداره کل حوزه مديريتحسن زاهدی88833907-88833408برج سپهرطبقه2288306095
رئيس اداره کل حراستاسماعیل غلامی84763004برج سپهرطبقه2588832757
اداره کل مدیریت ریسک و تطبیقمحمد روشن88835723برج سپهر طبقه 1088835726
رئيس اداره کل حفاظت فیزیکیسید قاسم معصومی88835474برج سپهرطبقه288835472
رئیس اداره کل حفاظت فناوری اطلاعاتمونا ونکی84764190برج سپهرطبقه2588832406
رئیس اداره کل بازاريابي و خدمات مشتريانعباس خرازی افرا88832151برج سپهرطبقه1888315853
رئيس اداره کل پیشگیری و مبارزه با پولشوییجعفر فتح الهی88836023برج سپهرطبقه 1788832152
رئيس اداره کل خزانه داری88836456برج سپهرطبقه388836736
رئیس اداره کل حسابگريطاهر ارشادی66750091ساختمان جمهوري66716070
رئیس اداره کل حسابداری مالیحسن رضایی88836140برج سپهر طبقه 1288833804
رئیس اداره کل آمار و حسابداري مديريتغلامرضا مهدی88820716برج سپهرطبقه1388839531
رئيس اداره کل تدارکاترسول قربانی88832501برج سپهرطبقه488836374
رئيس اداره کل امور مهندسی و ساختمانبهرام عضدی88821702برج سپهرطبقه588866914
رئیس اداره کل سازمان و روشهاعلیرضا ترابیان88309420برج سپهرطبقه888833004
رئیس اداره کل تحقيقات و برنامه ريزيغلامرضا طالبیان88309420برج سپهرطبقه888823624
رئيس اداره کل انفورماتيک66704040ساختمان جمهوري66726116
رئيس اداره کل خدمات نوين بانکيامیرحسین آقامحمدی66705085ساختمان جمهوري66726228
رئيس اداره کل حقوقی88839538برج سپهرطبقه988833160
رئیس اداره کل دعاویسید مجتبی صالحی84762865برج سپهرطبقه 988308135
رئیس اداره کل پيگيري و وصول مطالباتحسین سلامتیان قمصری88833151برج سپهرطبقه1088833154
رئيس اداره کل امور کارکنان سیدعلیرضا موسوی66958790ساختمان طالقاني66952842
رئيس اداره کل رفاهامیر مهدی امینیان66966003ساختمان طالقاني66952836
رئيس اداره کل آموزشعلیرضا ترک جوکار66419691ساختمان طالقاني66413133
رئيس اداره کل اعتباراتعبداله قیاسی88308950برج سپهرطبقه1688835468
رئیس اداره کل بررسي طرحها و سرمایه گذاریهامجيد فياضي88839544برج سپهرطبقه1588839542
رئیس اداره کل نظارت برطرحها و سرمایه گذاریهاسينا رزاقي88820274برج سپهرطبقه1788305478
رئيس اداره کل سرمايه گذاري و امور شرکتهابهروز اعتمادی88844859برج سپهرطبقه688860502
رئيس اداره کل خارجهحسین پرتوی88302699برج سپهرطبقه2188835628
رئيس اداره کل ارزمحمد نوری خامنه88836905برج سپهرطبقه1988836909
رئیس اداره کل حسابداری ارزیمهدی کریمیان88834823برج سپهر طبقه 2088836452
فرمانده حوزه مقاومت بسیج بانک صادرات ایرانرضا صدیق88832810برج سپهرطبقه2488832411
مسئول اتحاديه انجمنهاي اسلامي بانک صادرات ایرانمحمد کریم عالم باقري88832810برج سپهرطبقه2488832810
دبير اتحادیه انجمن های اسلامي بانک صادرات ایرانحمداله عظيمي ماسوله84764157برج سپهرطبقه1488828586