مدیرعامل و هیئت‌مدیره
حجت اله صیدی
مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره
تلفن :
88307822
نمابر :
88306095
پست الکترونیک :
saydi[@]bsi.ir
حمید تاجیک
رئیس هیئت‌مدیره
تلفن :
88307818
نمابر :
88834820
پست الکترونیک :
h.tajik[@]bsi.ir
رضا صدیق
عضو هیئت‌مدیره و قائم مقام مدیرعامل
تلفن :
88836018
نمابر :
88836759
پست الکترونیک :
r.sedigh[@]bsi.ir
امیر یوسفیان
نائب‌رئیس هیئت‌مدیره
تلفن :
88826696
نمابر :
88832815
پست الکترونیک :
a.yousefian[@]bsi.ir
ایرج نیک اختر
عضو هیئت‌مدیره
تلفن :
88307824
نمابر :
88832752
پست الکترونیک :
i.nikakhtar[@]bsi.ir