پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 
معاونین مدیرعامل و مدیران امور
  
  
  
سید بیوک موسویمعاونت برنامه ريزی و سرمايه های انسانيb.mosavi[@]bsi.ir
علی حاجی پور معاونت شعب و بازاریابی   A.Hajipoor[@]bsi.ir
شاهین صالح محمدزادهمعاونت مالیSh.Salehemohammadzade[@]bsi.ir
مهدی گودرزیمعاونت بین المللm.goodarzi[@]bsi.ir
مصطفی رحیمی شهواریمعاونت حقوقی و وصول مطالبات
امیر یوسفیانمعاونت اعتباراتA.Yousefian[@]bsi.ir
حسن ملکیمشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست و حفاظتH.maleki[@]bsi.ir
محمدحسین دانشوربازرس ویژه مدیرعامل m.daneshvar[@]bsi.ir
علیرضا افکارمدیر شعب جنوب کشور
محمد حسین زارعیمدیر شعب شمال کشورmh.zarei[@]bsi.ir
سید کاظم مرتضوی اسکوئیمدیر امور شعب مناطق تهران، استان البرز و شعبه مستقل مرکزی 3046k.mortazavi[@]bsi.ir
محمد درودگرمدیر امور پیگیری و وصول مطالبات
احمد بهشتیمدیرامور بازرسی و نظارتAH.Beheshti[@]bsi.ir
ساعد امین جعفریمدیر امور خدمات و پشتیبانی
سید جعفر صدریمدیر امور فناوري اطلاعاتj.sadri[@]bsi.ir
حسین مردانیمدیر امور سرمایه های انسانیH.Mardani[@]bsi.ir
عبدالرضا فتاحیمدیر امور حقوقیa.fatahi[@]bsi.ir