میدان امام10اصفهان- میدان امام031-32221964استان  اصفهان(کد 3 )
میدان امام10اصفهان- میدان امام031-32221964استان  اصفهان(کد 3 )
کاشان54کاشان - میدان مرکزی شهر031-55449111-3استان  اصفهان(کد 3 )
چهارباغ226میدان امام حسین - اول خ چهارباغ031-32202183استان  اصفهان(کد 3 )
میدان شهدا720اصفهان- میدان شهدا031-33355014استان  اصفهان(کد 3 )
میدان جمهوری978اصفهان-میدان جمهوری-اول خ امام خمینی031-33373352استان  اصفهان(کد 3 )
شهید صدوقی1168فلکه احمد آباد -اول خ بزرگمهر031-32290006استان  اصفهان(کد 3 )
میدان انقلاب1500اصفهان-میدان انقلاب031-32225960استان  اصفهان(کد 3 )
میدان آزادی2449اصفهان- میدان آزادی031-36689701استان  اصفهان(کد 3 )
گناوه3149بندرگناوه ميدان امام خميني077-33122077بوشهر(کد 5 )
دوكنبدان247دوگنبدان-خيابان بلاديان(074)32221020كهگيلويه و بويراحمد(کد 6 )
دهدشت1659دهدشت خيابان امام خميني(074)32267016كهگيلويه و بويراحمد(کد 6 )
جمهوري اسلامي3462ياسوج - خ جمهوري اسلامي(074)33228523كهگيلويه و بويراحمد(کد 6 )
غدیر شهرکرد94شهرکرد - خیابان ملت038- 32225241چهار محال و بختیاری(کد 8)
بروجن170بروجن - خیابان 15 خرداد شمالی038-34226228چهار محال و بختیاری(کد 8)
فارسان690فارسان خیابان شهید بهشتی038-33226977چهار محال و بختیاری(کد 8)
ميدان 15 خرداد841مشهد حاشيه ميدان 15 خرداد051-38543635-05138516200-051-38516201خراسان رضوی(کد 9 )
باب الجواد731مشهد - خيابان خسروي نو051-32304080خراسان رضوی(کد 9 )
چهارراه شهدا1015نبش چهارراه شهدا051-32211669 -  051-32234730خراسان رضوی(کد 9 )
دقيقي1862نبش امام رضا2-نبش كوچه كربلا051-38518919خراسان رضوی(کد 9 )
ميدان طبرسي290مشهد خيابان طبرسي ،بعد از ميدان طبرسي جنب هتل رضا051-32234060خراسان رضوی(کد 9 )
تربت حيدريه67تربت حيدريه ميدان امام علي051-52271010-051-52271018خراسان رضوی(کد 9 )
تربت جام249تربت جام، ميدان مركزي051-52525517خراسان رضوی(کد 9 )
نيشابور36نيشابور-خيابان امام خميني مقابل مسجد جامع051-42246540خراسان رضوی(کد 9 )
كاشمر112كاشمر-ميدان مركزي-ابتداي خيابان شهيد مدرس051-55223100خراسان رضوی(کد 9 )
گناباد143گناباد-ابتداي خيابان ناصر خسرو051-57229070خراسان رضوی(کد 9 )
سبزوار35سبزوار - خيابان بيهق - روبروي مسجد پامنار051-44234200خراسان رضوی(کد 9 )
مركزي قوچان92قوچان خ امام خمینی051 -47245300- 051-47223021خراسان رضوی(کد 9 )
خرمشهر9خرمشهر- فلکه ا... بعد از کلانتری 11061-53525214خوزستان(کد 10 )
احمد آباد20آبادان - احمد آباد خ يک061-53320970خوزستان(کد 10 )
1 - 30Next