پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
پرسش_1
پاسخ
  
بسط دادن پرسش : آیا امکان ثبت بیش از یک شماره تلفن همراه برای هر حساب وجود دارد؟ ‎(1)
بسط دادن پرسش : آیا امکان حذف شماره تلفنهای همراه فعال شده برای هر حساب وجود دارد؟ ‎(1)
بسط دادن پرسش : آیا امکان محدود کردن پیامک تراکنش واریز، وجود دارد؟ ‎(1)
بسط دادن پرسش : آیا برای تغییر شماره تلفن همراه در سامانه ساپتا، مجدداً می بایست خرید بسته اعتباری انجام شود؟ ‎(1)
بسط دادن پرسش : چنانچه پیامک آنی برای مشتري ارسال نشده باشد، راه حل چيست ؟ ‎(1)