پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

  
پاسخ
بانک پرداخت چیست؟​
پرداخت دوره ای و خودکار قبوض از طریق ثبت نام در تلفنبانک (09602)
امکان ثبت نام برای کلیه قبوض در بانک پرداخت میسر می باشد یا خیر؟
خیر فعلا تنها برای تلفن همراه راه اندازی شده است
آیا ثبت نام در بانک پرداخت کارمزد دارد؟
خیر رایگان می باشد و تنها مبلغ قبض همراه از حساب مشتری کسر می شود
ثبت نام عملیات بانک پرداخت به چه صورتی می باشد؟
1)      تماس با تلفن 09602
2) انتخاب کلید 2(گزینه پرداخت قبوض)
3) انتخاب کلید3 (گزینه ثبت نام عملیات پرداخت دوره ای قبوض)
4) وارد کردن اطلاعات شماره کارت، رمز دوم و شناسه قبض
حذف عملیات بانک پرداخت به چه صورتی می باشد؟
1)      تماس با تلفن 09602
2) انتخاب کلید 2(گزینه پرداخت قبوض)
3) انتخاب کلید4 (گزینه حذف عملیات پرداخت دوره ای قبوض)
4) وارد کردن اطلاعات شماره کارت، رمز دوم و شناسه قبض
در صورت نداشتن شناسه قبض برای حذف گزینه عملیات بانک پرداخت چگونه باید عمل کرد؟
بامراجعه به شعبه و یا تماس با 09602 بخش کارشناسان و چک کردن حساب مشتری در TMSL شناسه قبض مورد نظر را دریافت نمایند.
در صورتی که مشتری ادعا کند ثبت نام را انجام نداده یا تلفن همراه شخص دیگری را پرداخت کرده ولی مبلغ قبضی از حسابش برداشت شده است:
با مراجعه به شعبه  و یا تماس با 09602 بخش کارشناسان و چک کردن حساب مشتری در TMSL شماره تلفن همراهی که قبضش از حساب مشتری برداشت شده است را دریافت نمایند.